Koers houden, een levensles uit het Zuiderzeemuseum

Koers houden is een zeer belangrijk commando in de scheepvaart.

Als brigantijn Bounty voor de sluis ligt, is zij zelden het enige schip dat wil ‘schutten’. Zeiljachten, motorkruisers en binnenvaartschepen varen af en aan, en maken ook gebruik van de flessenhals die een sluis is.

Op dergelijke momenten komt het erop aan om als bemanningslid je plaats in het team te kennen. Het zeilschip functioneert als een organische eenheid, met zintuigen en ledematen met elk een eigen functie maar naadloos aansluitend op alle andere. Alleen dan kan het schip veilig uitvaren en terugkeren in de haven.

Bounty-2

Dit samenspel tussen schip en bemanning heet koers houden. Het is zaak om al voordat het schip uitvaart, het doel van de reis te bepalen, en daar ook niet van af te wijken. Zwalken brengt iedereen in onzekerheid, niet alleen aan boord van het schip zelf maar ook op andere schepen waarvan de bemanning dan ook niet meer weet wat te doen. In druk vaarwater, zoals bij bovengenoemde sluis, kan dat tot aanvaringen leiden, met alle gevolgen van dien.

Veel van onze voorouders kozen al eeuwen geleden voor een bestaan op en aan het water, met een onwaarschijnlijk grote variatie aan vaartuigen. Vissers en vrachtvaarders kozen steeds weer het ruime sop om hun dagelijks brood te verdienen. Ook hun schepen waren organische eenheden, wat vooral van pas kwam op spannende momenten. Bij plotseling opstekende storm, gevaarlijke zeestromingen, of ondiep water moesten ze snel beslissingen nemen en kon een kleine fout fataal zijn. Ze konden dan ook met hun grote schepen lezen en schrijven, ze voeren ermee alsof het jolletjes waren.

Zeilschip Bounty biedt een bijzonder arrangement aan waarmee u het bovenstaande zelf kunt ervaren. Zet koers naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen, waar leven en werk van onze zeevarende voorouders is vastgelegd in een unieke collectie. Dwaal door de schepenhal, bezoek de stijlkamers, en vergeet ook het Buitenmuseum niet. Daar wordt het verhaal van de beruchte Watersnoodramp van 1916 verteld alsof het gisteren is gebeurd.

Stap vervolgens weer aan boord van zeilschp Bounty, om terug te zeilen met de geestelijke bagage die u zal helpen koers te houden, niet alleen op het schip maar ook in uw persoonlijk leven.

Zuiderzeemuseum1
Zuiderzeemuseum